RecursiveDirectoryIterator::hasChildren

(PHP 5, PHP 7)

RecursiveDirectoryIterator::hasChildrenReturns whether current entry is a directory and not '.' or '..'

Descrierea

public RecursiveDirectoryIterator::hasChildren ( bool $allow_links = false ) : bool
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

allow_links

Valorile întoarse

Returns whether the current entry is a directory, but not '.' or '..'

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top