PHP Conference China 2020

RecursiveIteratorIterator::beginIteration

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

RecursiveIteratorIterator::beginIterationBegin Iteration

Descrierea

public RecursiveIteratorIterator::beginIteration ( void ) : void

Called when iteration begins (after the first RecursiveIteratorIterator::rewind() call.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top