The PHP Online Conference 2021

RecursiveIteratorIterator::getInnerIterator

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

RecursiveIteratorIterator::getInnerIteratorGet inner iterator

Descrierea

public RecursiveIteratorIterator::getInnerIterator ( void ) : iterator

Gets the current active sub iterator.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The current active sub iterator.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top