RecursiveIteratorIterator::getMaxDepth

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

RecursiveIteratorIterator::getMaxDepthGet max depth

Descrierea

public RecursiveIteratorIterator::getMaxDepth ( void ) : mixed

Gets the maximum allowable depth.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The maximum accepted depth, or FALSE if any depth is allowed.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top