PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Funcții JSON

Cuprins

  • json_decode — Convertește într-o variabilă un șir reprezentat JSON
  • json_encode — Întoarce o reprezentare JSON pentru valoarea dată
  • json_last_error_msg — Întoarce șirul de eroare a ultimului apel json_encode() sau json_decode()
  • json_last_error — Întoarce ultima eroare ce a survenit
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top