PHP 7.4.24 Released!

Reflection::export

(PHP 5, PHP 7)

Reflection::exportExports

Avertizare

Această funcție este ÎNVECHITĂ începând cu PHP 7.4.0. Utilizarea acestei funcții este foarte nerecomandată.

Descrierea

public static Reflection::export ( Reflector $reflector , bool $return = false ) : string

Exports a reflection.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

reflector

Reflecția ce va fi exportată.

return

Stabilirea valorii true va duce la întoarcerea valorii exportate, și nu la emiterea ei. Stabilirea în false (valoarea implicită) va efectua operația opusă.

Valorile întoarse

Dacă parametrul return este stabilit în true, atunci valoarea exportată este întoarsă ca un string, în caz contrar este întors null.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top