PHP 8.0.12 Released!

ReflectionClass::getName

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getNameGets class name

Descrierea

public ReflectionClass::getName ( ) : string

Gets the class name.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The class name.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::getName() example

<?php
namespace A\B;

class 
Foo { }

$function = new \ReflectionClass('stdClass');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());

$function = new \ReflectionClass('A\\B\\Foo');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
string(8) "stdClass"
string(0) ""
string(8) "stdClass"

bool(true)
string(7) "A\B\Foo"
string(3) "A\B"
string(3) "Foo"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top