PHP 7.3.31 Released!

ReflectionClass::getStartLine

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getStartLineGets starting line number

Descrierea

public ReflectionClass::getStartLine ( ) : int

Get the starting line number.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The starting line number, as an int.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top