PHP 7.4.22 Released!

ReflectionClass::isAnonymous

(PHP 7)

ReflectionClass::isAnonymousChecks if class is anonymous

Descrierea

public ReflectionClass::isAnonymous ( ) : bool

Checks if a class is an anonymous class.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::isAnonymous() example

<?php
class TestClass {}
$anonClass = new class {};

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$anonClass  = new ReflectionClass($anonClass);

var_dump($normalClass->isAnonymous());
var_dump($anonClass->isAnonymous());

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top