PHP 8.0.12 Released!

ReflectionClass::isFinal

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isFinalChecks if class is final

Descrierea

public ReflectionClass::isFinal ( ) : bool

Checks if a class is final.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 ReflectionClass::isFinal() example

<?php
class       TestClass { }
final class 
TestFinalClass { }

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$finalClass  = new ReflectionClass('TestFinalClass');

var_dump($normalClass->isFinal());
var_dump($finalClass->isFinal());

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)
bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top