PHP 8.0.12 Released!

ReflectionClass::isInterface

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isInterfaceChecks if the class is an interface

Descrierea

public ReflectionClass::isInterface ( ) : bool

Checks whether the class is an interface.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Basic usage of ReflectionClass::isInterface()

<?php
interface SomeInterface {
    public function 
interfaceMethod();
}

$class = new ReflectionClass('SomeInterface');
var_dump($class->isInterface());
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top