PHP 8.0.12 Released!

ReflectionClass::isIterable

(PHP 7 >= 7.2.0)

ReflectionClass::isIterableCheck whether this class is iterable

Descrierea

public ReflectionClass::isIterable ( ) : bool

Check whether this class is iterable (i.e. can be used inside foreach).

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Basic ReflectionClass::isIterable() Usage

<?php

class IteratorClass implements Iterator {
    public function 
__construct() { }
    public function 
key() { }
    public function 
current() { }
    function 
next() { }
    function 
valid() { }
    function 
rewind() { }
}
class 
DerivedClass extends IteratorClass { }
class 
NonIterator { }

function 
dump_iterable($class) {
    
$reflection = new ReflectionClass($class);
    
var_dump($reflection->isIterable());
}

$classes = array("ArrayObject""IteratorClass""DerivedClass""NonIterator");

foreach (
$classes as $class) {
    echo 
"Is $class iterable? ";
    
dump_iterable($class);
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Is ArrayObject iterable? bool(true)
Is IteratorClass iterable? bool(true)
Is DerivedClass iterable? bool(true)
Is NonIterator iterable? bool(false)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top