PHP 7.4.22 Released!

ReflectionClass::isTrait

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionClass::isTraitReturns whether this is a trait

Descrierea

public ReflectionClass::isTrait ( ) : bool

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns true if this is a trait, false otherwise. Returns null in case of an error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top