PHP 7.4.24 Released!

ReflectionExtension::isPersistent

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionExtension::isPersistentReturns whether this extension is persistent

Descrierea

public ReflectionExtension::isPersistent ( ) : void

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns true for extensions loaded by extension, false otherwise.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top