PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClass

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClassReturns the scope associated to the closure

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::getClosureScopeClass ( ) : ReflectionClass

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the class on success or null on failure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top