PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getEndLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getEndLineGets end line number

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::getEndLine ( ) : int

Get the ending line number.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The ending line number of the user defined function, or false if unknown.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top