PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getShortName

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getShortNameGets function short name

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::getShortName ( ) : string

Get the short name of the function (without the namespace part).

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The short name of the function.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top