PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getStartLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getStartLineGets starting line number

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::getStartLine ( ) : int

Gets the starting line number of the function.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The starting line number.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top