PHP 7.4.12 Released!

ReflectionFunctionAbstract::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::inNamespaceChecks if function in namespace

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::inNamespace ( void ) : bool

Checks whether a function is defined in a namespace.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

TRUE if it's in a namespace, otherwise FALSE

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top