PHP 7.4.24 Released!

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefinedChecks if user defined

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined ( ) : bool

Checks whether the function is user-defined, as opposed to internal.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

true if it's user-defined, otherwise false;

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top