PHP 7.4.24 Released!

ReflectionFunctionAbstract::returnsReference

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::returnsReferenceChecks if returns reference

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::returnsReference ( ) : bool

Checks whether the function returns a reference.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

true if it returns a reference, otherwise false

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top