PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::__toString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::__toStringTo string

Descrierea

abstract public ReflectionFunctionAbstract::__toString ( ) : void

To string.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The string.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top