ReflectionGenerator::getExecutingGenerator

(PHP 7)

ReflectionGenerator::getExecutingGeneratorGets the executing Generator object

Descrierea

public ReflectionGenerator::getExecutingGenerator ( void ) : Generator

Get the executing Generator object

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the currently executing Generator object.

Exemple

Example #1 ReflectionGenerator::getExecutingGenerator() example

<?php

class GenExample
{
    public function 
gen()
    {
        
yield 1;
    }
}

$gen = (new GenExample)->gen();

$reflectionGen = new ReflectionGenerator($gen);

$gen2 $reflectionGen->getExecutingGenerator();

var_dump($gen2 === $gen);
var_dump($gen2->current());

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

bool(true)
int(1);

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top