PHP 7.4.24 Released!

ReflectionMethod::isPrivate

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionMethod::isPrivateChecks if method is private

Descrierea

public ReflectionMethod::isPrivate ( ) : bool

Checks if the method is private.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

true if the method is private, otherwise false

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top