PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionParameter::getDeclaringFunction

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

ReflectionParameter::getDeclaringFunctionGets declaring function

Descrierea

public ReflectionParameter::getDeclaringFunction ( ) : ReflectionFunctionAbstract

Gets the declaring function.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A ReflectionFunction object.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top