ReflectionProperty::getDeclaringClass

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::getDeclaringClassGets declaring class

Descrierea

public ReflectionProperty::getDeclaringClass ( void ) : ReflectionClass

Gets the declaring class.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A ReflectionClass object.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top