The PHP Online Conference 2021

ReflectionProperty::__toString

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::__toStringTo string

Descrierea

public ReflectionProperty::__toString ( void ) : string

To string.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top