PHP 7.4.24 Released!

ReflectionZendExtension::getAuthor

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionZendExtension::getAuthorGets author

Descrierea

public ReflectionZendExtension::getAuthor ( ) : string

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top