PHP 7.4.25 Released!

Constante predefinite

Constantele predefinite de bază

Aceste constante sunt definite de nucleul PHP. Aceasta include PHP, motorul Zend și modulele SAPI.

PHP_VERSION (string)
Versiunea curentă a PHP ca șir de caractere în notarea "major.minor.release[extra]".
PHP_MAJOR_VERSION (integer)
Versiunea "majoră" curentă a PHP ca număr întreg (de ex. int(5) pentru versiunea "5.2.7-extra"). Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_MINOR_VERSION (integer)
Versiunea "minoră" curentă a PHP ca număr întreg (de ex. int(2) pentru versiunea "5.2.7-extra"). Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_RELEASE_VERSION (integer)
Versiunea "release" curentă a PHP ca număr întreg (de ex. int(7) pentru versiunea "5.2.7-extra"). Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_VERSION_ID (integer)
Versiunea curentă a PHP ca număr întreg, utilă pentru compararea versiunilor (de ex. int(50207) pentru versiunea "5.2.7-extra"). Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_EXTRA_VERSION (string)
Versiunea "extra" curentă a PHP ca șir de caractere (de ex. '-extra' pentru versiunea "5.2.7-extra"). Deseori utilizată de distribuitori pentru a indica versiunea pachetului. Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_ZTS (integer)
Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_DEBUG (integer)
Disponibilă începând cu PHP 5.2.7.
PHP_MAXPATHLEN (integer)
Lungimea maximă a numelor de fișiere (inclusiv calea) susținută de această asamblare a PHP. Disponibilă începând cu PHP 5.3.0.
PHP_OS (string)
Sistemul de operare pentru care PHP a fost compilat.
PHP_OS_FAMILY (string)
Familia sistemului de operare pentru care PHP a fost compilat. Poate fi una din 'Windows', 'BSD', 'Darwin', 'Solaris', 'Linux' or 'Unknown'. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
PHP_SAPI (string)
API al serverului pentru această asamblare a PHP. A se vedea și php_sapi_name().
PHP_EOL (string)
Simbolul corect pentru 'End Of Line' (sfârșit de linie) pentru această platformă. Disponibilă începând cu PHP 5.0.2.
PHP_INT_MAX (integer)
Cea mai mare valoare întreagă susținută în această asamblare a PHP. De regulă int(2147483647) pe sisteme de 32 biți și int(9223372036854775807) pe sisteme de 64 biți. Disponibilă începând cu PHP 5.0.5.
PHP_INT_MIN (integer)
Cea mai mică valoare întreagă susținută în această asamblare a PHP. De regulă int(-2147483648) pe sisteme de 32 biți și int(-9223372036854775808) pe sisteme de 64 biți. Disponibilă începând cu PHP 7.0.0. De obicei PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX.
PHP_INT_SIZE (integer)
Dimensiunea în octeți a unui întreg în această asamblare a PHP. Disponibilă începând cu PHP 5.0.5.
PHP_FLOAT_DIG (integer)
Numărul de zecimale care pot fi rotunjite în float și înapoi fără a pierde din precizie. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_EPSILON (float)
Cel mai mic număr real pozitiv reprezentabil x, astfel încât x + 1.0 != 1.0. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_MIN (float)
Cel mai mic număr real pozitiv reprezentabil. Dacă aveți nevoie de de cel mai mic număr real negativ reprezentabil, utilizați - PHP_FLOAT_MAX. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
PHP_FLOAT_MAX (float)
Cel mai mare număr real reprezentabil. Disponibilă începând cu PHP 7.2.0.
DEFAULT_INCLUDE_PATH (string)
PEAR_INSTALL_DIR (string)
PEAR_EXTENSION_DIR (string)
PHP_EXTENSION_DIR (string)
PHP_PREFIX (string)
Valoarea ce a fost stabilită pentru "--prefix" la etapa de configurare.
PHP_BINDIR (string)
Specifică unde au fost instalate binarele.
PHP_BINARY (string)
Specifică calea către binarul PHP la executarea scriptului. Disponibilă începând cu PHP 5.4.
PHP_MANDIR (string)
Specifică unde au fost instalate paginile de manual. Disponibilă începând cu PHP 5.3.7.
PHP_LIBDIR (string)
PHP_DATADIR (string)
PHP_SYSCONFDIR (string)
PHP_LOCALSTATEDIR (string)
PHP_CONFIG_FILE_PATH (string)
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR (string)
PHP_SHLIB_SUFFIX (string)
Sufixul bibliotecilor partajate pe platforma respectivă, cum ar fi "so" (pentru majoritatea sistemelor Unix) sau "dll" (pentru Windows).
PHP_FD_SETSIZE (string)
Numărul maxim al descriptorilor de fișiere pentru anumite apeluri de sistem. Disponibilă începând cu PHP 7.1.0.
E_ERROR (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_WARNING (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_PARSE (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_NOTICE (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_CORE_ERROR (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_CORE_WARNING (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_COMPILE_ERROR (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_COMPILE_WARNING (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_USER_ERROR (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_USER_WARNING (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_USER_NOTICE (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_RECOVERABLE_ERROR (integer)
Constantă de raportare a erorii. Disponibilă începând cu PHP 5.2.0.
E_DEPRECATED (integer)
Constantă de raportare a erorilor Disponibilă începând cu PHP 5.3.0
E_USER_DEPRECATED (integer)
Constantă de raportare a erorilor Disponibilă începând cu PHP 5.3.0
E_ALL (integer)
Constantă de raportare a erorilor
E_STRICT (integer)
Constantă de raportare a erorilor
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
Disponibilă începând cu PHP 5.1.0
true (boolean)
A se vedea Booleans.
false (boolean)
A se vedea Booleans.
null (null)
A se vedea Null.
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_C (integer)
Un eveniment CTRL+C în Windows. Disponibil începând cu PHP 7.4.0 (doar în Windows).
PHP_WINDOWS_EVENT_CTRL_BREAK (integer)
Un eveniment CTRL+BREAK în Windows. Disponibil începând cu PHP 7.4.0 (doar în Windows).

A se vedea de asemenea: Constantele magice.

Constante standard predefinite

Toate constantele din cadrul extensiilor de bază sunt definite în PHP în mod implicit.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
10
rdcapasso
8 years ago
Volker's getOS() function needs to have the order of cases changed in the switch statement since "darwin" contains "win", which means that both "windows" and "darwin" will return self::OS_WIN. I've moved the 'dar' case above the 'win' case:

<?php
class System {

    const
OS_UNKNOWN = 1;
    const
OS_WIN = 2;
    const
OS_LINUX = 3;
    const
OS_OSX = 4;

   
/**
     * @return int
     */
   
static public function getOS() {
        switch (
true) {
            case
stristr(PHP_OS, 'DAR'): return self::OS_OSX;
            case
stristr(PHP_OS, 'WIN'): return self::OS_WIN;
            case
stristr(PHP_OS, 'LINUX'): return self::OS_LINUX;
            default : return
self::OS_UNKNOWN;
        }
    }

}
?>
up
-8
Anonymous
6 years ago
PHP_EOL can be used like that:

<?php

$data
= 'some data'.PHP_EOL;
$fp = fopen('somefile', 'a');
fwrite($fp, $data);

?>

Which is the same of \r\n or \n depending on the OS.
You can put those lines in a while for example, and create a log file.
up
-52
nabikaz at gmail dot com
4 years ago
Don't use `PHP_EOL` for textarea of form to array, use it:

array_values(array_filter(explode("\n", str_replace("\r", '', $_POST['data']))))
To Top