PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Lista altor cuvinte rezervate

Următoarele cuvinte nu pot fi utilizate pentru a denumi o clasă, interfață sau trăsătură și de asemenea nu pot fi utilizate în spații de nume.

Cuvinte rezervate
int (începând cu PHP 7) float (începând cu PHP 7) bool (începând cu PHP 7) string (începând cu PHP 7)
true (începând cu PHP 7) false (începând cu PHP 7) null (începând cu PHP 7) void (începând cu PHP 7.1)
iterable (începând cu PHP 7.1) object (începând cu PHP 7.2)

Următoarea listă de cuvinte are o rezervare ”lejeră”. Cu toate că aceste cuvinte pot fi încă utilizare pentru denumiri de clase, interfețe și trăsături (la fel ca și pentru spații de nume), utilizarea lor este foarte nerecomandată deoarece ele pot fi utilizate în versiuni viitoare ale PHP.

Cuvinte rezervate ”lejer”
resource (începând cu PHP 7) mixed (începând cu PHP 7) numeric (începând cu PHP 7)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top