SunshinePHP 2020 CFP Started

Lista cuvintelor rezervate

Cuprins

În continuare urmează lista identificatorilor predefiniți în PHP. Nici unul din identificatorii enumerați aici nu trebuie să fie utilizați ca identificatori în script-urile dumneavoastră, doar dacă nu este specificat în mod explicit altfel. Aceste liste includ cuvinte-cheie și variabile predefinite, denumiri de constante și clase. Aceste liste nu sunt exhaustive sau depline.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top