PHP 7.4.24 Released!

SeasLog::setDatetimeFormat

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::setDatetimeFormatSet SeasLog datetime format style

Descrierea

public static SeasLog::setDatetimeFormat ( string $format ) : bool

Set SeasLog datetime format style.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

format

String. Such as `Y-m-d H:i:s` or `Ymd His`. See also first param `format` at date().

Valorile întoarse

Return TRUE on setted datetime format success, FALSE on failure.

Exemple

Example #1 SeasLog::setDatetimeFormat() example

<?php

var_dump
(SeasLog::setDateTimeFormat('Ymd His'));

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

bool(true)

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top