PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Instalat ca modul Apache

Când PHP este utilizat ca modul în Apache, el moștenește permisiunile implicite ale Apache (de obicei acelea ale utilizatorului "nobody"). Acest fapt are mai multe impacte asupra securității și autorizării. De exemplu, dacă utilizați PHP pentru a accesa o bază de date, și dacă aceasta nu are control de acces inclus, va trebui să faceti această bază de date să fie accesibilă utilizatorului "nobody". Aceasta înseamnă că un script malefic va putea accesa și modifica baza de date chiar fără a introduce numele utilizatorului și parola. Este posibil ca un robot de indexare web să acceseze accidental panoul de administrare al bazei de date și să modifice sau să șteargă toate datele. Vă puteți proteja cu ajutorul sistemului de autorizare al Apache, sau printr-un model de acces personalizat folosind LDAP, fișiere tip .htaccess, etc. pe care să le introduceți în scripturile PHP create.

Adesea, după ce politica de securitate a fost stabilită, iar utilizatorul PHP (în acest caz, utilizatorul Apache) prezintă risc redus față de sistem, iese la iveală faptul că PHP este restricționat în a scrie în fișierele și directoarele utilizatorilor, sau nu poate accesa și schimba anumite baze de date. El a fost securizat atât în a scrie fișiere bune, cât și rele, sau inserarea de tranzacții atât benefice, cât și dăunătoare bazelor de date.

O greșeală de securitate frecventă este că atunci când se ajunge în acest moment, să se dea permisiuni de root serverului Apache, sau să se extindă permisiunile într-un careva alt mod.

Extinderea privilegiilor utilizatorului Apache către root este deosebit de periculoasă și poate duce la compromiterea întregului sistem, așa că operațiunile 'sudo', 'chroot', sau alte modalități de a rula root nu ar trebui luate în considerare în caz că nu sunteți expert în securitare.

Există și soluții mai simple. Utilizând open_basedir puteți controla și restricționa ce directorii doriți, în care poate avea acces PHP. În plus puteți stabili zone numai pentru Apache, pentru a preveni toate acțiunile din web asupra fișierelor utilizatorilor și de sistem.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
11
bk 2 at me dot com
9 years ago
doc_root already limits apache/php script folder locations.

open_basedir is better used to restrict script access to folders
which do NOT contain scripts. Can be a sub-folder of doc_root as in php doc example doc_root/tmp, but better yet in a separate folder tree, like ~user/open_basedir_root/. Harmful scripts could modify other scripts if doc_root (or include_path) and open_basedir overlap.
If apache/php can't browse scripts in open_basedir, even if malicious scripts uploaded more bad scripts there, they won't be browse-able (executable).

One should also note that the many shell execute functions are effectively a way to bypass open_basedir limits, and such functions should be disabled if security demands strict folder access control. Harmful scripts can do the unix/windows version of "delete */*/*/*" if allowed to execute native os shell commands via those functions. OS Shell commands could similarly bypass redirect restrictions and upload file restrictions by just brute force copying files into the doc_root tree. It would be nice if they could be disabled as a group or class of functions, but it is still possible to disable them one by one if needed for security.

PS. currently there is a bug whereby the documented setting of open_basedir to docroot/tmp will not work if any include or require statements are done. Right now include will fail if the included php file is not in BOTH the open_basedir tree and the doc_root+include_path trees. Which is the opposite of safe.
This means by any included php file must be in open_basedir, so is vulnerable to harmful scripts and php viruses like Injektor.
up
2
daniel dot eckl at gmx dot de
19 years ago
There is a better solution than starting every virtual host in a seperate instance, which is wasting ressources.

You can set open_basedir dynamically for every virtual host you have, so every PHP script on a virtual host is jailed to its document root.

Example:
<VirtualHost www.example.com>
  ServerName www.example.com
  DocumentRoot /www-home/example.com
[...]
  <Location />
    php_admin_value open_basedir     \ "/www-home/example.com/:/usr/lib/php/"
  </Location>
</VirtualHost>

If you set safe_mode on, then the script can only use binaries in given directories (make a special dir only with the binaries your customers may use).

Now no user of a virtual host can read/write/modify the data of another user on your machine.

Windseeker
up
-9
Vikanich
13 years ago
Big thanks to "daniel dot eckl at gmx dot de" but i have to change his config, because it doesn't work (may be wrong syntax).
I have add only this string to VirtualHost config and it works.
php_admin_value open_basedir  /www/site1/
Now all php scripts are locked in the directory.
up
-19
Kibab
15 years ago
I'm running Windows version of Apache with php as module. System is Windows XP Service Pack 2 on NTFS filesystem. To avoid potential security problems, I've set Apache to run under NT AUTHORITY\Network Service account, and there is only one directory, named Content, with Full Access for this account. Other directories are either not accessible at all or with readonly permissions (like %systemroot%)... So, even if Apache will be broken, nothing would happen to entire system, because that account doesn't have admin privilegies :)
To Top