PHP 8.1.0 Alpha 1 available for testing

Cazul 1: numai fișierele publice sunt servite clientului

Dacă serverul dumneavoastră nu are nici un fel de conținut (directoare / fișiere) care este restricționat prin parolă sau pe bază de IP, atunci nu este nevoie de aceste opțiuni de configurare. Dacă serverul web nu vă permite să efectuați redirecționări, sau nu posedă mijloace de a comunica binarului PHP că interpelarea este redirecționată securizat, puteți specifica opțiunea --enable-force-cgi-redirect scriptului de configurare. Totuși trebuie să vă asigurați că scripturile dumneavoastră PHP nu se bazează pe una din metodele de apelare a scriptului - direct http://my.host/cgi-bin/php/dir/script.php sau prin redirecționare http://my.host/dir/script.php.

Redirecționarea poate fi configurată în Apache utilizând directivele AddHandler și Action (vezi mai jos).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top