PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Instalarea

Funcțiile socket descrise aici fac parte dintr-o extensie PHP ce trebuie activată la momentul compilării adăugând opțiunea --enable-sockets la configure.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top