Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

SolrDocument::clear

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::clearDrops all the fields in the document

Descrierea

public SolrDocument::clear ( ) : bool

Resets the current object. Discards all the fields and resets the document boost to zero.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top