SolrDocument::deleteField

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::deleteFieldRemoves a field from the document

Descrierea

public SolrDocument::deleteField ( string $fieldName ) : bool

Removes a field from the document.

Parametri

fieldName

Name of the field

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top