SolrDocument::__isset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::__issetChecks if a field exists

Descrierea

public SolrDocument::__isset ( string $fieldName ) : bool

Checks if a field exists

Parametri

fieldName

Name of the field.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top