SolrDocument::offsetExists

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::offsetExistsChecks if a particular field exists

Descrierea

public SolrDocument::offsetExists ( string $fieldName ) : bool

Checks if a particular field exists. This is used when the object is treated as an array.

Parametri

fieldName

The name of the field.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top