PHPerKaigi 2021

SolrInputDocument::merge

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::mergeMerges one input document into another

Descrierea

public SolrInputDocument::merge ( SolrInputDocument $sourceDoc , bool $overwrite = true ) : bool

Merges one input document into another.

Parametri

sourceDoc

The source document.

overwrite

If this is true it will replace matching fields in the destination document.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului. In the future, this will be modified to return the number of fields in the new document.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top