PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

SolrInputDocument::setBoost

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrInputDocument::setBoostSets the boost value for this document

Descrierea

public SolrInputDocument::setBoost ( float $documentBoostValue ) : bool

Sets the boost value for this document.

Parametri

documentBoostValue

The index-time boost value for this document.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top