SolrObject::__construct

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrObject::__constructCreates Solr object

Descrierea

public SolrObject::__construct ( void )

Creates Solr object.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

None

Exemple

Example #1 SolrObject::__construct() example

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top