Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

SolrObject::offsetUnset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrObject::offsetUnsetUnsets the value for the property

Descrierea

public SolrObject::offsetUnset ( string $property_name ) : void

Unsets the value for the property. This is used when the object is treated as an array. This object is read-only. This should never be attempted.

Parametri

property_name

The name of the property.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 SolrObject::offsetUnset() example

<?php
/* ... */
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

...

A se vedea și

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top