SolrResponse::setParseMode

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrResponse::setParseModeSets the parse mode

Descrierea

public SolrResponse::setParseMode ( int $parser_mode = 0 ) : bool

Sets the parse mode.

Parametri

parser_mode

SolrResponse::PARSE_SOLR_DOC parses documents in SolrDocument instances. SolrResponse::PARSE_SOLR_OBJ parses document into SolrObjects.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top