PHP 7.4.24 Released!

Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/SPL_Types.

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
symfonist at gmail dot com
7 years ago
You should install dev version of libpcre3:

sudo apt-get install libpcre3-dev.

Make sure php5-dev is installed.

sudo apt-get install php5-dev
up
-1
Jayesh Wadhwani
8 years ago
I did run into one problem while installing this extension on 5.5.3, Ubuntu 12.04, and that was the missing libpcre3. Once I installed the lib the install went fine.

sudo apt-get install libpcre3

sudo pecl install SPL_Types
To Top