Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

SplDoublyLinkedList::serialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::serializeSerializes the storage

Descrierea

public SplDoublyLinkedList::serialize ( ) : string

Serializes the storage.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The serialized string.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lincoln dot du dot j at gmail dot com
3 years ago
$a = new SplDoublyLinkedList;
$arr=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];

for($i=0;$i<count($arr);$i++){
    $a->add($i,$arr[$i]);
}

$serialize=serialize($a);

echo $serialize;

echo PHP_EOL,PHP_EOL;

$unserialze=unserialize($serialize);

print_r($unserialze);
To Top