PHP 7.4.25 Released!

SplFileObject::__construct

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::__constructConstruct a new file object

Descrierea

public SplFileObject::__construct ( string $filename , string $open_mode = "r" , bool $use_include_path = false , resource $context = ? )

Construct a new file object.

Parametri

filename

The file to read.

Sfat

Un URL poate fi utilizat în calitate de denumire a fișierului în această funcție dacă învelișurile fopen au fost activate. Accesați fopen() pentru mai multe detalii despre modul de specificare a denumirii fișierului. Accesați Supported Protocols and Wrappers pentru referințe la informații despre posibilitățile pe care le oferă diferite învelișuri, note despre utilizarea lor și informații despre variabile predefinite pe care le oferă.

open_mode

The mode in which to open the file. See fopen() for a list of allowed modes.

use_include_path

Whether to search in the include_path for filename.

context

A valid context resource created with stream_context_create().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Throws a RuntimeException if the filename cannot be opened.

Throws a LogicException if the filename is a directory.

Exemple

Example #1 SplFileObject::__construct() example

This example opens the current file and iterates over its contents line by line.

<?php
$file 
= new SplFileObject(__FILE__);
foreach (
$file as $line_num => $line) {
    echo 
"Line $line_num is $line";
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Line 0 is <?php
Line 1 is $file = new SplFileObject(__FILE__);
Line 2 is foreach ($file as $line_num => $line) {
Line 3 is     echo "Line $line_num is $line";
Line 4 is }
Line 5 is ?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
majna
7 years ago
(PHP >= 5.3) If filename is a directory, a LogicException will be thrown: "Cannot use SplFileObject with directories"
up
0
KEINOS at blog.keinos.com
4 years ago
When using URL as a filename, such as "http://..." or "php://stdin", and also have the fopen wappers on, and you get a 'RuntimeException' error, try using "NoRewindIterator" class to a SplFileObject instance.

<?php
$url
= 'http://sample.com/data.csv';
$file = new NoRewindIterator( new SplFileObject( $url ) );
foreach (
$file as $line_num => $line) {
    echo
"Line $line_num is $line";
}
?>

While opening a file, a rewind method will be called, but these URL iterators cannot be rewind, so you'll get a "Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Cannot rewind file ...'" error.
To Top