PHP 7.4.25 Released!

SplFileObject::fflush

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::fflushFlushes the output to the file

Descrierea

public SplFileObject::fflush ( ) : bool

Forces a write of all buffered output to the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea true în cazul succesului sau false în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 SplFileObject::fflush() example

<?php
$file 
= new SplFileObject('misc.txt''r+');
$file->rewind();
$file->fwrite("Foo");
$file->fflush();
$file->ftruncate($file->ftell());
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top