PHP 7.4.25 Released!

SplFileObject::fgetc

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::fgetcGets character from file

Descrierea

public SplFileObject::fgetc ( ) : string

Gets a character from the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns a string containing a single character read from the file or false on EOF.

Avertizare

Această funcție poate întoarce valoarea Boolean false, dar poate de asemenea întoarce o valoare non-Boolean care evaluează în false. Vă rugăm să citiți secțiunea despre tipul Boolean pentru informații suplimentare. Utilizați operatorul === pentru a verifica valoarea întoarsă de această funcție.

Exemple

Example #1 SplFileObject::fgetc() example

<?php
$file 
= new SplFileObject('file.txt');
while (
false !== ($char $file->fgetc())) {
    echo 
"$char\n";
}
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top