PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

SplFileObject::getChildren

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::getChildrenNo purpose

Descrierea

public SplFileObject::getChildren ( ) : void

An SplFileObject does not have children so this method returns null.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top